Posledné novinky

Práve vyšlo nové číslo nášho časopisu:

 

 

 

 

 

 

 

 

počítadlo:

counter

Základné informácie o tvorcoch a prevádzkovateľoch stránky :

 

MUDr. Ľubomír Marko

Narodil sa 23. 11. 1962 vo Zvolene. Medicínu vyštudoval na LF UK v Martine. V roku 1987 začal pracovať na Chirurgickej klinike SPAM v Banskej Bystrici, kde v súčasnosti zastáva funkciu Vedúceho lekára Endoskopického centra pri FNsP F. D. Roosevelta a funkciu ordinára pre chirurgickú endoskopiu na Chirurgickej klinike SZU. Absolovoval školiace pobyty vo Viedni, Košiciach, Bratislave, Třinci, Prahe, Hamburgu, Uppsale, Bostone, Singapure. V popredí jeho záujmu je laparoskopická chirurgia a chirurgická endoskopia. Je autorom 100 prednášok, autorom a spoluautorom 50 publikácií, autorom piatich monografií a spoluautorom jednej monografie..

 

MUDr. Peter Molnár

Narodil sa 27. 6. 1955 v Leviciach. Je absolventom medicíny na LF UK v Martine, kde promoval v roku 1980. Od roku 1980 pracuje na chirurgickej klinike SPAM v NsP F. D. R. v Banskej Bystrici. Je jedným zo zakladateľov endoskopického servisu na chirurgickej klinike. V rokoch 1992 – 1996 pracoval ako chirurg v Hamad Hospital, Doha Qatar. V súčasnosti pracuje na úseku hrudnej chirurgie. V popredí jeho záujmu je chirurgia pažeráka.

 

MUDr. Ivan Bunganič

Narodil sa v Prešove 2.12.1952. Je absolventom LF UPJŠ v Košiciach a po promócii v roku 1977, pracoval na internom oddelení. Od roku 1982 potom ako gastroenterolog vo Svidníku a Prešove. Od roku 1994 je v privátnom sektore. Absolvoval školenia v Košiciach, Bratislave, Vyšných Hágoch, Zwolle, (Holandsko), študijné pobyty v Prahe, Amsterdame. Krajský hepatológ pre Prešovský kraj. Bol členom endoskopickej sekcie SGS a v súčasnosti je koordinátorom pracovnej skupiny pre štúdium a liečbu Helikobacter pylori pri SGS. Od roku 2001 sa venuje problematike ochorení tenkého čreva a  enteroskopii. Pôsobí v redakčnej rade časopisu Gastroenterológia pre prax. Je autorom a spoluautorom troch monografií.

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright 2005 stupid.Hippo. Posledná aktualizácia: 2.august 2005